Societe General / SG Bank - Сосиете Женерал /

Партньори по кредити за Малки и средни предприятия, Потребителски кредити, Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека

МКБ Юнионбанк

Партньори по кредити за Малки и средни предприятия, Потребителски кредити, Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека

EFG Eurobank / Пощенска Банка /

Партньори по кредити за Малки и средни предприятия, Потребителски кредити, Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека

Си Банк

Партньори по кредити за Малки и средни предприятия, Потребителски кредити, Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека.

УникредитБулбанк

Партньори по кредити за Малки и средни предприятия, Потребителски кредити, Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека

ОББ

Партньори по Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека

ПИБ /Първа Инвестиционна Банка/

Партньори по кредити за Малки и средни предприятия, Жилищни кредити и Кредити срещу ипотека