Съпътстващи разходи

Закупуването на жилище с кредит е свързано и със съпътстващи разходи,  които Вие ще трябва допълнително да заплатите. Ето какви са те:

   Съпътстващи разходи при покупка на жилище  

                           Начални банкови такси

   1. Такса за разглеждане на документи – такса, която банката ще Ви вземе още с подаването на молбата за кредит. в различните банки тя варира между  20 и 150 лева в зависимост от вида на кредита и банковата институция.

   2.  Такса за оценка на имота – за да определи размера на кредита, банката прави оценка на имота Ви. Нейният размер варира от 90 лв. до 250 лева в зависимост от Банката и оценителите с които тя работи. Когато имота е къща на няколко етажа, всеки допълнителен етаж вдига цената на оценката.

   3. Административна такса при отпускането - Такава такса има единствено банка ДСК и тя е в размер на 95 лв.

   4. Такса за ангажимент на банката - това е такса която дължите на банката след превода на парите по сметката за срока в който не сте извършили плащането към продавача на имота. Нейният размер е от 0.5% до 1% на годишна база, за периода в който усвояването не е извършено. не всички банки имат такава такса.

                          Нотариални и държавни такси

   5. Нотариална такса за прехвърляне на собствеността  - плаща се при нотариуса и минималната и сума е регламентирана от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Размерът и е различен за всяка сделка и зависи от стойността на имота / стойността на която се изповядва сделката/.

   6. Такса вписване - това е държавна такса която за удобство, можете да заплатите при нотариуса. Размерът и зависи също от стойността на имота / стойността на която се изповядва сделката/.

   7. Местен данък от 2% върху стойността на имота / стойността на която се изповядва сделката/.

                         Банкови такси след изповядване на сделката

   8. Такса управление
                  - еднократна в началото, дължи се преди усвояването на кредита. Размера и варира от 85 лева до 2% от стойността на кредита. С тези пари трябва да разполагате още преди да сте получили кредита
                  - годишна, дължима в началото на всяка календарна година. размера и варира от 85 лв. на година до 0.5% от остатъка по главницата за съответния период.
                  - месечна, върху остатъка от главницата. Такава такса прилага единствено банка Пиреос и размерът и е 0.095% месечно

   За да успеете да изчислите точно банковите такси, Ние - Кредитните консултанти от Драфтис сме разработили подробен калкулатор, с който да сравните техните размери в 11 банки партньори  http://draftis.com/sravnitelen_calc.php 

   9. Застраховки
                  - на имота - дължи се преди получаването на сумата. Размера им е около 0,15% от стойността на имота. 
                   - на кредитоискателя - не е задължителна в повечето банки.

   За повече информация касаеща застраховките  http://draftis.com/show.php?aaa=6&bbb=26&

   10. Такса предсрочно погасяване на кредита - начислява се в случай, че погасявате кредита си по-бързо от предвиденото в погасителния план, към договора за кредит. Тези такси варират между 3% и 5%, като тенденцията е те да бъдат 0% при предсрочно погасяване със собствени средства

   11. Такса за предоговаряне на условия по кредита - начислява се в случай, че искате да предоговорите някой от параметрите по кредита. Размерът им варира от 150 лв еднократно, до 1,5% върху остатъка от главницата.


 Драфтис съветва - Преди да кандидатствате за кредит се информирайте за съпътстващите разходи и размера на средствата, които ще трябва да имате налични преди отпускането на кредита. Лихвите по кредитите в различните банки са сходни, но размера на таксите е строго индивидуален. 

  За да безплатен съвет как може да се оптимизират тези разходи, ползвайте услугите на консултантите на Draftis.