Промоция по просрочен фирмен кредит

09 Януари 2012

 

Консултацията включва:

- Консултация относно възможности за разсрочване на кредита
- Консултация с адвокат
- Проверка на възможността за споразумение с банката кредитор
- Определяне на най-адекватни мерки за защита от банка кредитор при невъзможност за споразумение


заявете среща    / подробна информация ще получите на посочения мейл. Цената на консултацията ще е 50% от посочената /