Най-добре за бизнеса е, да спре изплащането на банковите си креди

Много анализатори, банкери и политици биха спорили с мен по отношение на това мое мнение. То обаче е следствие от последните 4 случая по които работих. Всички те имаха проблеми с изплащането на кредитите си, както и с бизнеса си. Оставяме на страна и факта, че банките им вдигнаха лихвите, предоговориха им кредитите от овърдрафти в кредити с равни месечни вноски и прочие нелогични действия, основани на принципа „Да взема нещо докато мога”. още »

Покупката на жилище

Покупката на жилище с банков кредит е сериозна стъпка в живота на всеки от нас и ни обвързва за доста дълъг период (до 35 години). още »

Предимства на Драфтис

DRAFTIS Ви предлага актуална информация и консултация по условията на единадесет търговски банки и два инвестиционни фонда. още »

Съпътстващи разходи

Закупуването на жилище с кредит е свързано и със съпътстващи разходи, които Вие ще трябва допълнително да заплатите още »