Защо банките вдигат лихвите и как да се защитим?

03 Март 2012

По-голямата част от хората имащи кредити вече са изпитали неудобството от променящата се вноска. Това е в състояние да съсипе семейния бюджет и да Ви превърне в „Банков роб”. Сигурен съм че всеки от нас е чувал изразите – „работя за да си плащам кредита” и „изкарвам колкото да си плащам вноските”. Често си задаваме и въпроса защо банките имат право да променят едностранно договора и кой им позволява?

Конкретно ние от ДРАФТИС – Кредитни консултанти чуваме най-често въпросите – „Може ли да се направи нещо в този случай?” и „Кажете какво да правя за да ми се намали вноската?”

Естествено всеки въпрос си има и логичен отговор, а всеки проблем приемливо решение. Но за да се отговори на въпроса и да се реши проблема, трябва да се познават причините за тяхното възникване и правилата по които функционира системата.

В България проблемите и решенията свързани с кредитирането са заложени в Закона за Потребителския кредит /ЗПК/ и преди да сте се отегчили правим уговорката, че няма да говорим само за закони и членове, а едиственоще покажем източника на проблема.Прекрасен анализ на интересите и лобитата в тази област, можете да откриете в статията „Поправката „Мартин Димитров” на ремонт” от г-н Любомир Христов /председател ИДФК - Институт на дипломираните финансови консултанти/ и е публикувана на интернет страницата ни www.Draftis.com в раздела в който се намира и този материал.

Как законово е регламентирано вдигането на лихвите?

ЗПК е обнародвам на 05 Март 2010 влиза в сила на 12 Май 2010г. Приемането му е наложено от изискване на Европейския съюз, но в основната си формане се съобразява с духа на Евродирективите исериозно накърнява интересите на банковата система. Той отменя следната законова разпоредба на стария закон за потребителския кредит:

Чл. 6. (4) Всички изменения и допълнения към сключения договор за потребителски кредит се извършват в писмена форма и се подписват от двете страни по договора.

След брилянтната работа на банковите лобисти и бих казал безсмислените напъни на СДС лидера - Мартин Димитров, с промяната на новия закон от 30 Юли 2010г., банките вече необезпокоявано и едностранно могат да променят условията по договора си, без дори да Ви известяват. Достатъчно е да упоменат промените на интернет страниците си или в офисите на съответната банка и… Вие вече минавате за информирани. Реално ще разберете за промените когато Ви се обадят от банката и Ви кажат, че имате просрочие или, че трябва да довнесете.

Проверката която извършихме обаче показва, че нито една банкова институция не се съобразява със ЗПК и не публикува Методологията на промяна на лихвените си проценти. Всичко което ще откриете там са правила – но не и методология. Тъй като в закона няма тълкование на думата методология, ние се обърнахме към тълковния речник. Разликата според него е следната

Методология -  мн. методологии, ж. 1. Учение за научния метод на познанието. 2. Съвкупност от методи, прилагани от една наука при изследвания.

Правило -  1. Установена закономерност, постоянно съотношение между някакви явления; норма. Граматическо правило. 2. Предписание за извършването на нещо по определен начин. Правописно правило.

С други думи казано – Правилото за формиране на лихвата е Решение на управителния съвет на Банката за определяне на Базов лихвен процент, докато методологията изисква доста задълбочен НАУЧЕН или ФИНАСОВ анализ.
Ако закона е имал предвид пълна прозрачност в определянето на лихвите по потребителските кредити, то тогава банките са в неизправност от ден първи на вашия договор, защото на нито една от интернет страниците не се открива „Методология” според дефиницията на тълковния речник, а само правила.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г.Сравнение с предишната редакция, в сила от 31.08.2010 г.) (1) Кредиторът публикува на интернет страницата си:
1. текущия размер на използваните от него референтни лихвени проценти, и
2. използваната от него методология за определяне на референтния лихвен процент.
(2) Кредиторът е длъжен да поддържа на интернет страницата си и данни за размера на всички референтни лихвени проценти, които той е определил по ал. 1.
(3) Методологията по ал. 1 не може да се променя едностранно от кредитора след сключването на договора за кредит.

Естествено ако заведете дело и имайки предвид репутацията на нашите съдилища не съм убеден, че те ще отсъдят според закона. Поне ще разберем, че не всичко което пише в тълковния речник е вярно или, че има малко по-различно значение. Не забравяйте също, че банковата система има доста силно лоби и ако съда отсъди във Ваша полза съм убеден, че ще се гласува бърза промяна в единствения закон, който се предполага, че трябва да Ви защити от своеволията на банките.

Можем ли да се защитим при вдигането на лихвите?

Както сме описали в друг наш материал лихвите се образуват по следната формула

ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ = БЛП + НАДБАВКА

БЛП – Базов лихвен процент /референтен лихвен процент определян по методология, стойност на банков ресурс/ определян от банката
НАДБАВКА – непроменлива част на вашата лихва

Хубаво е да знаете че горния начин на лихвообразуване не се отнася за корпоративни клиенти а само за физически лица. Почти всички банки са заменили БЛП с някой пазарен индекс, когато става въпрос за фирмени и корпоративни кредити. На Вас обаче служителите в банката Ви казват че „Това ни е стандартния договор”. И са си прави. Просто така са им казали да казват. Но вие си знайте, че за фирмените кредити тази реплика не се отнася. Корпоративните клиенти просто ценят парите си и ползват консултанти или адвокати в преговорите. На практика те не вярват на банковите служители или просто са свикнали да се опитват да ги лъжат в бизнеса и са по-предпазливи.

Кредити изтеглени преди 12 май 2010г.

Новият ЗПК е недвусмислен по отношение на кредитите преди май 2010. Там се казва, че за тези договори се прилага стария закон, а това Ви дава доста добра база за съдебно дело срещу банката. Стига естествено да не сте предоговаряли кредита или подписвали анекс. С въпросния анекс губите правото си на претенции. Във всички останали случаи можете да се свържете с наш представител и да се информирате за необходимите стъпки и документи.

Случаите, в който кредита е изтеглен преди маи 2010 и нямате анекс, а имате увеличение на лихвата, са познати на нашата съдебна система и има вече 4 съдебни решения които осъждат банките вдигнали лихвата. С други думи ако попадате в тази група, можете сравнително лесно да спечелите съдебно дело и да получите обратно както надвнесените лихви, така и намаляване на вноската Ви по кредита.   

Кредити изтеглени след 12 май 2010г.

За предоговорените кредити, които са изгубили правото си да оспорват вдигнатите лихви, като форма на протест кредитоискателите могат да рефинансират кредита си в една от 3-те банки, които сформират лихвата по потребителските кредити по пазарен и прозрачен начин. Това ще Ви натовари допълнително с около 20-30 лв. за кандидатстване, но пък ще намали чувствително лихвата и вноската по кредита Ви, като същевременно ще Ви даде сигурност в размера на вноските. Важно е да знаете също, че в този случай не се дължат наказателни лихви и такси за предсрочно погасяване. Ако все пак някой се опита да наруши това Ваше право, винаги можете да се свържете с консултант от офисите на ДРАФТИС Кредитни Консултанти.

Естествено винаги остава възможността за дело срещу банката кредитор, но както споменахме вече, успеха му зависи от решението на съда и зачитането на определението на думата „методология”, такова каквото е определено в тълковния речник. При всички положения ако не опитате, няма как да разберете.

Така или иначе банковата система ще направи всичко възможно да запази непрозрачността на методиката, по която определя лихвите. В противен случай големите банки биха изгубили пазарен дял и клиенти. Именно затова Закона за потребителския кредит чрез банковите лобисти е отнел възможността да търсите правата си при вдигане на лихвите. Ценете парите си и не забравяйте, че цената на една предварителна консултация със специалист е несравнимо ниска в сравнение с проблемите които можете да си създадете при подписването на всичко което Ви представят

Васил Кендов
ДРАФТИС – Кредитни консултанти  

>> заяви консултация


ОЩЕ ПО ТЕМАТА "ЛИХВИТЕ И УСЛОВИЯТА ПО БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ"     

Какво да правим ако просрочим кредит? 18 Януари 2012 - От практиката на Драфтис - Кредитни консултанти
В КАПАНА НА ЛИХВАТА ПО ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ 12 Януари 2012 Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти
Защо банките вдигат лихвите и как да се защитим? 03 Март 2012 - Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти


ДРУГИ ТЕМИ

                         "БАНКОВО РОБСТВО И БАНКОВИ ПРОИЗВОЛИЯ - КАК ДА РЕАГИРАМЕ"

Най-добре за бизнеса е, да спре плащането по банковите си кредити
 - 12 Март 2012 Блог на Васил Кендов
За рисковете при разсрочване на банков кредит
 29 Февруари 2012 - Репортаж на НОВА Телевизия 
Предоговарянето на кредита Ви превръща в банков роб 15 Февруари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти
„Поправката „Мартин Димитров” на ремонт” February 20, 2012 - от г-н Любомир Христов /председател ИДФК - Институт на дипломираните финансови консултанти/
Какво да правим ако просрочим кредит? 18 Януари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти

                         "БАНКОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ"

Потребителски кредит по време на криза 16 Януари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти
Банките в UK или какво очаква българската банкова система 12 Януари 2012