Предварителният договор


   Предварителният договор е задължителната стъпка в преговорите за покупка на недвижим имот. Той е правно регламентиран и отразява спогодбата между продавач и купувач за периода от капарирането до изповядването на сделката пред нотариус. Сключването на такъв договор е доста обвързващо и за двете страни и поради тази причина, трябва да внимавате с клаузите в него.

10 неща които трябва да имате предвид?


   1.  Предложеният от продавача /негов адвокат или брокер/ предварителен договор защитава неговите интереси, които са противоположни на интересите на купувача.

   2. Банката няма отношение към предварителния договор. Той трябва просто да бъде наличен и да потвърждава размера на кредита и начина на плащане.

   3. Ако кредитът не бъде отпуснат в срока определен от договора и плащането не бъде осъществено, продавача има право да задържи капарото, или което е най-честата практика - да увеличи цената. 

   4. Когато купувате имот в строеж и предстоят довършителни работи, към предварителния договор трябва да има отделен договор за срока и вида на довършителните работи.

   5. Когато кандидатствате за кредит – банката финансира сумата, която остава дължима според предварителния договор.

   Пример:       Цена на имота    100 000 EUR
                      Капаро    10 000 EUR
                      Остатък   90 000 EUR
                      Финансиране от банката  max. 90 000 EUR

   6. Начинът на плащане в предварителния договор трябва да съответства на начина на отпускане на кредита. Банката може да отпусне до 100% от сумата на кредита при достигане на АКТ 14.

   7. Срокът на предварителния договор трябва да е достатъчен за отпускането на кредита.

   8. Реквизитите на предварителния договор трябва да бъдат спазени. За да има предварителен договор трябва: Да бъде индивидуализиран имота с граници, Да бъде посочена сума, Да бъдат определени страните по договора, Да бъдат посочени най-малко законовия размер на неустойките.

   9. Предварителният договор да бъде сключен с реалния собственик на имота.

   10. Имотът да бъде чист от тежести.

   Драфтис съветва – Ползвайте доверен адвокат при подписването на предварителни договори. Това ще ви спести пари и нерви и ще Ви предпази от измами

заяви среща с адвокат за изготвяне на предварителен договор

www.legaladd.eu - Адвокатска кантора