Предоговарянето на кредита Ви превръща в банков роб.

15 Февруари 2012

От края на 2009г. по голямата част от хората се свързват с нас не толкова за помощ при изтегляне на кредит, а с молба за помощ или консултация по просрочени или лоши кредити. Тогава не успяхме да прозрем финалната идея на предоговарянето на кредитите, но с натрупаните дела и жалби пред нас се разкри истинската цел на повишаването на лихвите и капаните които банката е заложила за кредитоискателите. Целта е една – да печелят от вас възможно най-много и възможно най-дълго.

В предишни статии сме дискутирали банковите процедури, договори и лихви, но днес ще обърнем внимание на Анекса към договора за банков кредит и неговите истински последици, за да можете Вие кредитоискателите да направите своя информиран избор и да потърсите правата си.

Това което се тиражира по телевизия и печатни медии, че ако имате затруднения с изплащането на кредита е най-добре да се обърнете към обслужващата Ви банка или „в най-близкия клон”, за някои хора се оказва грешката на живота им. И това заявяваме съвсем отговорно. На срещата с Вас ще се яви служител който можем да охарактеризираме така:

-          Той е на заплата
-          Предоставя Ви стандартен анекс за разсрочване
-          Може да получи бонус ако предоговори достатъчно голям брой кредити
-          Няма правата да взима решения извън предоставените условия на стандартния анекс
-          Не се интересува от общата картина и последствията от своята работа. В крайна сметка той „просто си върши работата” или с други думи „правя каквото са ми казали”. Но какви са последствията… това вече не е негова работа

Последствията от неговата работа обаче са наша работа и в 80% от случаите са катастрофални за кредитоискателя.

Как работи системата

1.       Подписали сте договор за кредит плаваща лихва (БЛП + Надбавка. Образуването на лихвата  е подробно описана на http://www.draftis.com/novini.html.

2.       Банката вдига няколко пъти Базовия лихвен процент съответно и лихвата /което е незаконно и се санкционира по 2 закона от българското законодателство и от една евро-директива/

3.       При отпускането на кредита по правилата на банката, вноската Ви е била 50% от размера на дохода /според правилата на банката над тази сума ще сте неплатежоспособни/, след вдигането на лихвата вноската вече е 60% от дохода Ви, което отново по правилата на самата банката значи, че сте неплатежоспособни. Ето този момент се изчиства с подписването на анекса. Банката Ви е въвела в неплатежоспособност /според нашето законодателство това е умишлено/. Вие започвате да изпитвате затруднения с вноските и се обръщате към служител на банката.

4.        Предлагат Ви „стандартен” анекс в който първия член или изречение е: „С подписването на този анекс, страните се споразумяха, че към датата на анекса кредитоискателя дължи сумата ……….., от която главница……., просрочена лихва……., лихва…..” Без значение какво пише по надолу или какво си мислите, че значат останалите клаузи, този текст Ви превръща във финансов роб и Ви отнема правото да търсите правата си по съдебен път. С този текст Вие се съгласявате с всичко, което е правила банката до момента.

5.       След няколко месеца започвате отново да просрочвате, но този път банката няма интерес, да се договаря с Вас. При нея вече всичко е изрядно и законно. Даже повечето банки казват „Нямаме практика да преструктурираме вече преструктурирани кредити”. Нямат и нужда.

6.       Следва доста неприятната процедура по отнемане на имот, запор върху заплата и др., подробно описани в статията „Какво да правим ако просрочим кредит?” на www.draftis.com

Какво трябва да направим за да не изпадаме в такава ситуация

1.       Задължително е да се консултирате с кредитен консултант или специализиран адвокат. Консултациите обикновено са между 50 и 100 лв. но незабравяйте, че на карта е заложен Вашия имот или заплата. В крайна сметка най-вероятно размера на увеличението на месечната вноската по кредита Ви е в този порядък

2.       Прекратете личната комуникация с банката. Упълномощете адвокат или консултант да преговаря от Ваше име. Ние познаваме банковата система, хората и практиките. Вече сте били подведени веднъж и трябва да приемете факта, че познанията Ви в тази област са ограничени и ще бъдете подведени отново.

3.       Когато консултантите или Вашите адвокати започнат работа, ще получите обаждане от банката. По изгодно им е да преговарят с Вас, а не с хора които познават начина им на работа. Ключовия момент е да ги препратите за преговори към упълномощения консултант.

4.       Ако по някаква причина банката откаже да се споразумее с Вашия консултант, ще трябва да се приготвите за съдебно дело и тук вече практиката на отделните консултанти се различава. Ако преговарящите наистина имат практика разходите Ви по делото ще са в размер на не повече от 20 лева. А размера на хонорара ще бъде процент от сумата която са Ви спестили и ще е платим след края на делото.

Ако трябва да направим финално обобщение на казаното до тук, то би звучало така:

Имате права и шанс да принудите банката кредитор да спазва договора, а целта на предоговарянето /преструктурирането, подписването на анекс/ не е да Ви облекчи, а да изчисти несъвършенствата и нарушенията които банките са направи спрямо Вас. Направете каквото е по силите си за да защитите начина си на живот и да избегнете финансовото робство.

ДРАФТИС - Кредитни Консултанти


>> заяви консултация

Най-добре за бизнеса е, да спре плащането по банковите си кредити - 12 Март 2012 Блог на Васил Кендов

ОЩЕ ПО ТЕМАТА "БАНКОВО РОБСТВО И БАНКОВИ ПРОИЗВОЛИЯ - КАК ДА РЕАГИРАМЕ"

За рисковете при разсрочване на банков кредит 29 Февруари 2012 - Репортаж на НОВА Телевизия 
Предоговарянето на кредита Ви превръща в банков роб 15 Февруари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти
„Поправката „Мартин Димитров” на ремонт” February 20, 2012 - от г-н Любомир Христов /председател ИДФК - Институт на дипломираните финансови консултанти/
Какво да правим ако просрочим кредит? 18 Януари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти

ДРУГИ ТЕМИ

                          "ЛИХВИТЕ И УСЛОВИЯТА ПО БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ"  

Какво да правим ако просрочим кредит?
 18 Януари 2012 - От практиката на Драфтис - Кредитни консултанти

В КАПАНА НА ЛИХВАТА ПО ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ 12 Януари 2012 Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти
Защо банките вдигат лихвите и как да се защитим? 03 Март 2012 - Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти

                         "БАНКОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ"

Потребителски кредит по време на криза 16 Януари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти
Банките в UK или какво очаква българската банкова система 12 Януари 2012