В КАПАНА НА ЛИХВАТА ПО ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ

12 Януари 2012

Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти

Днес един приятел ме помоли за професионален съвет
„- Възможно ли е да ми вдигнат вноската от 280лв. на 314лв. Толкова ли са скочили лихвите?”

Естествено сам по себе си този въпос няма еднозначен отговор, но когато уточни че става въпрос за Пощенска банка, нещата добиха яснота.
В старите договори на  Пощенска банка преди 2009г. бе записано, че лихвата по кредита се образува по следния начин:

Базов лихвен процент + Надбавка = Лихва по кредит

Където:
Базов лихвен процент /БЛП/ – променлива величина, която „зависи от стойността на банковия ресурс”. Преведено на нормален език – когато банката иска да Ви вдигне или намали лихвата се позовава на този базов лохвен процент. Той не подлежи на държавна регулация и се определя самостоятелно от всяка банка по нейно усмотрение.
Надбавка – фиксирана компонента, която банката не може да променя по време на кредита
За да не бъда неправилно разбран искам да уточня, че по този начин стандартно образуват лихвата си по почти всички банки в България с изключение на една две по-малки банки. Това колкото и да е неприятно е нормално.
Както ние потребителите на финансови услуги не искаме да търпим негативи от промените на икономическата среда, така и банките не желаят да поемат ангажименти в несигурната Българска икономика.  В случая с Пощенска банка просто резултата според мен е най-фрапиращ.

Да се върнем към примера по-горе и да го обясним с цифри:

Базов лихвен процент /5%/ + Надбавка /3%/ = Лихва по кредит /8%/

До тук добре, но Пощенска банка промени рязко политиката си и започна за образува лихвата по следния начин:

Базов лихвен процент /12%/  - Отстъпка /4%/ = Лихва по кредит /8%/

Звучи добре. Всички обичаме отстъпките.
На пръв поглед една и съща лихва, но не и ако вече сте клиент на банката и имате кредит. Тогава вашата лихва се променя по следния начин:

Базов лихвен процент /12%/  + Надбавка /3%/ = Лихва по кредит /15%/

След всички тези разяснения моя приятел ме попита „Ама това законно ли е”
Законно е и още как. Записано е в договора за кредит. Друг е въпроса дали е етично, но така или иначе се практикува от почти всички банки. Идеята е ясна – старите клиенти имат дговори с наказателни лихви ако погасят предварително или рефинансират кредита.
За да не си мислите, че случая с Пощенска банка е изолиран, ще Ви кажа, че Банка ДСК дори стигна до там, че през 2009 имаше 2 вида БЛП – един за нови клиенти – по-нисък и един за съществуващи клиенти – по-висок.
Някои банки като Булбанк например образуваха лихвата си в старите договори на пазарен принцип, EURIBOR + Надбавка, но с настъпването на кризата и те минаха на БЛП + Надбавка.

Всичко това което се случва е заложено в договорите за кредит и въпроса е „Можете ли да го промените?” Отговорът е еднозначен „НЕ”, но можете да го предвидите, да се информирате и подготвите в случай на такива промени. Питайте, разпитвайте и насточвайте за преддоговорна информация по кредита. Тествайте знанията и компетенциите на банковия служител. Това Ваше право е изрично посочено в Закона за потребителския кредит в сила от Май 2010г. и звучи така:

„Преди потребителят да е обвързан от предложение или от договорза предоставяне на потребителски кредит, кредиторът или кредитният посредникпредоставя своевременно на потребителя съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от кредитора условия на договора необходимата информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит.”

Естествено няма как да сте запознат с всички закони. Дори адвокатите не ги познават в детайли, а дори да сте запознат, малко вероятно е да се ориентирате в банковата терминология от договора за кредит. Ако трябва да изкажа лично мение, не вярвам дори банковите служители да са чели в детайли нито договора, който Ви предоставят за подпис, нито закона за потребителския кредит. Но как ще бъдете обслужен зависи от Вас – питайте и изисквайте предварителна информация. Това е единствения начин да получите компетентно обслужване.

Естествено винаги можете да потърсите помощ от кредитен консултант, който най-малко ще Ви разясни темините, ще Ви даде примери от практиката и ще Ви ориентира в продуктите на няколко банки. В не редки случай ще Ви насочи към компетентен банков служител, което гарантира и персонално отношение, но пък ще трябва да приготвите поне 20лв за консултация. При всички случай е хубаво някой да прегледа предложения Ви от банката договор преди да го подпишете. Това спестява доста главоболия както преди изтеглянето, така и на по-късен етап.

В интерес на истината лихвата не е единствения параметър по вашия кредит, който е описан в договора за кредит. Таксите по-кредита са още по-коварни и неетични. След приемането на Закона за потребителския кредит и забраната да се начисляват лихви за предсрочно погасяване по този вид кредити, банките обърнаха особено внимание на таксите. Те станаха толкова много и разнообразни, че когато се опитах да ги опиша в обобщен компютърен калкулатор срещнах сериозни проблеми /калкулатор на вноски можете да откриете на www.draftis.com в секцията калкулатори, озаглавен калкулатор на вноски. За точността на формулата за ГПР, в следствие на безкрайните видове такси и комисиони, и до ден днешен имам съмнения/. Затова и в закона е предвидено обявяването на Годишен процент на разхода /ГПР/, та да има някакъв начин да се сравнят поне финансово отделните кредити. За да придобиете образна представа колко е „важен” ГПР ще Ви обърна внимание, че оригиналния текст на закона е 27 страници, а приложение 1 към него, касаещо методиката на изчисление на ГПР, е 3 страници формули и разяснения. И въпреки тази важност и прицизност, продължавам да намирам разлики в методиките на изчисленията му в отделните банки.

В общи линии, ако решите да изтеглите потребителски кредит, договора който ще получите ще бъде абсолютно стандартен и типов, но в днешната пазарна икономика няма нищо ненормално или срамно да подходите като на пазар. А на пазара човек коментира и се пазари, информира се, раглежда и най-накрая избира. Само че избора на кредит Ви обвързва за много дълъг период от време, а ако трябва да бъдем честни със себе си, никога не си четем договорите преди да ги подпишем. Реално погледнато повече време отделяме за избир на краставици и домати отколкото на договора си за кредит. Но какво пък, нали служителят от банката казва, че „всичко е наред” и „договора е стандартен”. Единствения проблем е, че не той а Вие плащате вноските си, а парите Ви също имат нужда от уважение.

ДРАФТИС - Кредитни Консултанти


ОЩЕ ПО ТЕМАТА "ЛИХВИТЕ И УСЛОВИЯТА ПО БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ"     

Какво да правим ако просрочим кредит? 18 Януари 2012 - От практиката на Драфтис - Кредитни консултанти
В КАПАНА НА ЛИХВАТА ПО ДОГОВОРА ЗА БАНКОВ КРЕДИТ 12 Януари 2012 Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти
Защо банките вдигат лихвите и как да се защитим? 03 Март 2012 - Отпрактиката на ДРАФТИС – професионални кредитни консултанти

ДРУГИ ТЕМИ

                         "БАНКОВО РОБСТВО И БАНКОВИ ПРОИЗВОЛИЯ - КАК ДА РЕАГИРАМЕ"

За рисковете при разсрочване на банков кредит
 29 Февруари 2012 - Репортаж на НОВА Телевизия 
Предоговарянето на кредита Ви превръща в банков роб 15 Февруари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти
„Поправката „Мартин Димитров” на ремонт” February 20, 2012 - от г-н Любомир Христов /председател ИДФК - Институт на дипломираните финансови консултанти/
Какво да правим ако просрочим кредит? 18 Януари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти

                         "БАНКОВАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ - НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ"


Потребителски кредит по време на криза 16 Януари 2012 - От Практиката на ДРАФТИС Кредитни Консултанти
Банките в UK или какво очаква българската банкова система 12 Януари 2012