Потребителски кредит по време на криза

16 Януари 2012

От известно  време света живее в условията на икономическа криза . За съжаление финансовите несгоди засегнаха и нашата страна. Банките ограничиха потребителското кредитиране и затегнаха условията по отпускането на заеми за физическите лица. Все пак основната дейност на банките е да отпускат кредити и макар в условията на криза, някои банки продължават да кредитират. Ето защо, е необходимо лицата, които желаят да получат финансиране от банките, трябва да познават добре настоящата им кредитна политика.

Целта на Кредитните консултанти от “Драфтис” – е, да запознае всеки, който желае да кандидатства за кредит с условията по отпускането му. Разбира се, в различните банки условията са различни.

Макар и да звучи странно, за да Ви даде банката пари, първо ще Ви вземе. Всяко кандидатстване за кредит е съпроводено с начална такса за кандидатстване от 30 до 80 лева в зависимост от банката.

От тук нататък следва разглеждането на вашето искане за кредит. Реално това се извършва в централизиран кредитен център в съответната банка и реално не зависи от клона или човека, който приема документите. Това, което трябва да знаете е, че при одобрение или отказ таксата за кандидатстване не се възстановява.

За да бъде одобрен кредита клиента трябва да отговаря на условията на кредитиране на финансиращата банка. За съжаление в настоящата ситуация тези условия се менят постоянно и е много трудно кредитоискателя да се ориентира за моментното състояние на кредитния пазар.

Имайте предвид, че няма банка, която да признае официално, че е преустановила кредитирането, но на практика някои банки поставят такива условия, който не могат да бъдат изпълнени от никой кредитоискател. Най-честите формулировки са „кредитираме при завишени критерии” или „кредитираме само добри клиенти”

Ето и някои от критериите за добър клиент:

1. Доход от трудови правоотношения, като вноската по кредита да е не повече от 60% от нетния Ви доход

2. Редовно внасяне на осигуровките без прекъсване

3. Да няма необслужвани кредити

4. Фирмата в която работи да не е в списъка на големите длъжници на НОЙ

5. Поръчител или превод на работна заплата /кредитите без едно от тези две обезпечения са на практика преустановени/

Много често при оценка платежоспособността на  клиента, доста банки признават само осигурителния доход. Но при други – от значение е реално получаваният доход от клиента, който се установява със служебна бележка от работодателя. Желателно е лицето да получава доходи от трудов договор. Например, ако клиентът желае да изтегли потребителски кредит в размер на 10 000 лв. за срок от 10  год.  при лихва 10,75 %, той всеки месец ще дължи месечна вноска на банката от 136.34лв., което значи че за едночленно семейство, той би следвало да докаже нетен месечен доход не по нисък от 300 лв. при липса на други кредити.

Както казахме критериите за доказване на доходи в различните банки са различни и за целта с оглед на спестяване на такси за кандидатстване е най-разумно да ползвате кредитен консултант, който да избере подходящата за Вас банка.

Част от банките имат и специфични изисквания към поръчителите на кредитоискателите. Например, минимум 6 месеца трудов стаж при последния работодател, но при други този срок е 3 месеца.

Естествено, таксите и комисионните са неизменна част от кандидатстването за кредит. Освен таксите за кандидатстване, банките събират и годишни такса за управление. Най-честата практика е те да бъдат в размер на 2,5% от размера на одобрения кредит, като тази сума се събира в началото и сумата на получения кредит ще бъде намалена с тази сума. На пример при одобрен кредит в размер на 10 000 лв, реално получената сума след приспадане на таксата управление ще бъде 9 750 лв

От “Драфтис”- Кредитни консултанти, информират и за нов начин на работа на някои банки, където всеки банков клон има собствен бюджет за кредитиране и изчерпването му води до отказ за кредитиране.

Не трябва да забравяте, че банката не е длъжна да посочва причина за отказа, който във време на криза може да бъде в следствие на неизпълнение на което и да е от горните условия, което прави познаването на тези критерии ключово за отпускането на кредита