ЛИКВИДАЦИЯ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ЩЕТИ

Платена услуга предназначена за външни клиенти:

- Регистрация на щета без присъствие на собственика
- Издаване на Възлагателно писмо за доверен или фирмен сервиз
- Правна защита при отказ на плащане от страна на затрахователя