ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ

12 Януари 2012

Осигурен персонален адвокат при преговори с продавача. Услугата включва

- Проверка на имота
- Проверка на документацията по имота
- Изваждане на всички искани документи от банката, по стандартите на самата банка /тежести, скици, данъчни оценки .../
- Изготвяне на предварителен договор за покупо-продажба

среща с адвокат